The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 325
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Gabriel (+48 919 877 187)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status:
15.04.2024
23:35:29

Dostarczenie wiadomości.

15.04.2024
23:35:21

Wysłanie wiadomości.

15.04.2024
23:35:13

Planowana godzina wysyłki.

15.04.2024
23:35:11

Utworzenie wiadomości w sytemie.