The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 323
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Avery (+48 247 251 911)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
28.09.2021
01:07:50

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
01:07:42

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
01:07:34

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
01:07:32

Utworzenie wiadomości w sytemie.