The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 32
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Gabriel (+48 559 884 442)
Treść:
Gateway Android
Status:
16.04.2024
04:10:29

Dostarczenie wiadomości.

16.04.2024
04:10:21

Wysłanie wiadomości.

16.04.2024
04:10:13

Planowana godzina wysyłki.

16.04.2024
04:10:11

Utworzenie wiadomości w sytemie.