The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 313
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Jack (+48 478 339 773)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
18.05.2021
06:16:41

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
06:16:33

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
06:16:25

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
06:16:23

Utworzenie wiadomości w sytemie.