The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 312
Urządzenie: Lenovo Work
Kontakt: Oliver (+48 130 901 299)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status:
19.07.2024
23:13:08

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
23:13:00

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
23:12:52

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
23:12:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.