The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 311
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Victoria (+48 466 870 311)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
08.05.2021
17:24:50

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
17:24:42

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
17:24:34

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
17:24:32

Utworzenie wiadomości w sytemie.