The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 294
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Wyatt (+48 387 294 669)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
01.07.2022
03:50:47

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:50:39

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:50:31

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:50:29

Utworzenie wiadomości w sytemie.