The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 288
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Lucas (+48 299 049 103)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
01.07.2022
03:32:18

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:32:10

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:32:02

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:32:00

Utworzenie wiadomości w sytemie.