The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 278
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: James (+48 715 646 568)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
18.05.2021
11:09:40

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
11:09:32

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
11:09:24

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
11:09:22

Utworzenie wiadomości w sytemie.