The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 277
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Jacob (+48 948 436 242)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
18:26:25

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:26:17

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:26:09

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:26:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.