The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 274
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Aubrey (+48 891 713 815)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
18:00:27

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:00:19

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:00:11

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:00:09

Utworzenie wiadomości w sytemie.