The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 273
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: John (+48 240 631 610)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
08.05.2021
11:36:41

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
11:36:33

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
11:36:25

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
11:36:23

Utworzenie wiadomości w sytemie.