The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 27
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Michael (+48 507 848 734)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
28.09.2021
08:42:09

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
08:42:01

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
08:41:53

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
08:41:51

Utworzenie wiadomości w sytemie.