The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 268
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Benjamin (+48 438 943 056)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status:
20.07.2024
00:10:26

Dostarczenie wiadomości.

20.07.2024
00:10:18

Wysłanie wiadomości.

20.07.2024
00:10:10

Planowana godzina wysyłki.

20.07.2024
00:10:08

Utworzenie wiadomości w sytemie.