The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 263
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Eleanor (+48 242 628 641)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
01.07.2022
00:01:11

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
00:01:03

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
00:00:55

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
00:00:53

Utworzenie wiadomości w sytemie.