The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 255
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Zoe (+48 920 331 708)
Treść:
Receive SMS through API
Status: Queued
28.09.2021
06:05:31

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
06:05:23

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
06:05:15

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
06:05:13

Utworzenie wiadomości w sytemie.