The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 254
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Thomas (+48 880 748 545)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status:
19.07.2024
18:47:14

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
18:47:06

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
18:46:58

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
18:46:56

Utworzenie wiadomości w sytemie.