The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 253
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Paisley (+48 992 525 363)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
01.07.2022
02:50:46

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
02:50:38

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
02:50:30

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
02:50:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.