The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 250
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Charlotte (+48 399 376 875)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
18.05.2021
13:51:25

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
13:51:17

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
13:51:09

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
13:51:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.