The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 245
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Emily (+48 934 802 884)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
28.09.2021
08:07:50

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
08:07:42

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
08:07:34

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
08:07:32

Utworzenie wiadomości w sytemie.