The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 243
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Mason (+48 100 268 063)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
30.06.2022
22:22:32

Dostarczenie wiadomości.

30.06.2022
22:22:24

Wysłanie wiadomości.

30.06.2022
22:22:16

Planowana godzina wysyłki.

30.06.2022
22:22:14

Utworzenie wiadomości w sytemie.