The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 242
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Victoria (+48 491 079 547)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
08.05.2021
01:31:34

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
01:31:26

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
01:31:18

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
01:31:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.