The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 226
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Gabriel (+48 706 603 159)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
08.05.2021
18:27:37

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:27:29

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:27:21

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:27:19

Utworzenie wiadomości w sytemie.