The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 225
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Thomas (+48 705 877 529)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
18.05.2021
10:56:25

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
10:56:17

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
10:56:09

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
10:56:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.