The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 225
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Caleb (+48 938 536 118)
Treść:
SMS Gateway solution
Status: Queued
28.09.2021
09:14:55

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
09:14:47

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
09:14:39

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
09:14:37

Utworzenie wiadomości w sytemie.