The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 223
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Ava (+48 329 985 216)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
18.05.2021
11:15:09

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
11:15:01

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
11:14:53

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
11:14:51

Utworzenie wiadomości w sytemie.