The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 220
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Jackson (+48 100 684 554)
Treść:
Messaging API Android
Status:
27.02.2024
13:37:59

Dostarczenie wiadomości.

27.02.2024
13:37:51

Wysłanie wiadomości.

27.02.2024
13:37:43

Planowana godzina wysyłki.

27.02.2024
13:37:41

Utworzenie wiadomości w sytemie.