The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 22
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Sophia (+48 894 508 152)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
29.03.2023
01:19:35

Dostarczenie wiadomości.

29.03.2023
01:19:27

Wysłanie wiadomości.

29.03.2023
01:19:19

Planowana godzina wysyłki.

29.03.2023
01:19:17

Utworzenie wiadomości w sytemie.