The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 208
Urządzenie: Alcatel Work
Kontakt: John (+48 475 728 947)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
01.07.2022
03:24:43

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:24:35

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:24:27

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:24:25

Utworzenie wiadomości w sytemie.