The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 207
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Thomas (+48 438 960 400)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
08.05.2021
18:40:12

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:40:04

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:39:56

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:39:54

Utworzenie wiadomości w sytemie.