The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 203
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Jaxon (+48 443 018 713)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
08.05.2021
18:05:50

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:05:42

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:05:34

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:05:32

Utworzenie wiadomości w sytemie.