The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 202
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Matthew (+48 824 476 528)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
30.06.2022
21:31:48

Dostarczenie wiadomości.

30.06.2022
21:31:40

Wysłanie wiadomości.

30.06.2022
21:31:32

Planowana godzina wysyłki.

30.06.2022
21:31:30

Utworzenie wiadomości w sytemie.