The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 20
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Brooklyn (+48 258 636 260)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
28.03.2023
22:45:34

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
22:45:26

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
22:45:18

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
22:45:16

Utworzenie wiadomości w sytemie.