The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 20
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Nora (+48 353 884 676)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status:
07.12.2023
16:57:28

Dostarczenie wiadomości.

07.12.2023
16:57:20

Wysłanie wiadomości.

07.12.2023
16:57:12

Planowana godzina wysyłki.

07.12.2023
16:57:10

Utworzenie wiadomości w sytemie.