The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 189
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Avery (+48 976 665 637)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
18.05.2021
12:23:19

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
12:23:11

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
12:23:03

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
12:23:01

Utworzenie wiadomości w sytemie.