The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 188
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Levi (+48 216 063 306)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
08.05.2021
12:33:59

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
12:33:51

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
12:33:43

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
12:33:41

Utworzenie wiadomości w sytemie.