The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 185
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Julian (+48 665 196 445)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status:
19.07.2024
22:08:39

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
22:08:31

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
22:08:23

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
22:08:21

Utworzenie wiadomości w sytemie.