The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 180
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Emily (+48 714 459 917)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
18.05.2021
13:15:57

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
13:15:49

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
13:15:41

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
13:15:39

Utworzenie wiadomości w sytemie.