The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 171
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: John (+48 169 285 454)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
08.05.2021
18:50:11

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:50:03

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:49:55

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:49:53

Utworzenie wiadomości w sytemie.