The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 17
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Sophia (+48 823 664 101)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
18.05.2021
10:31:11

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
10:31:03

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
10:30:55

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
10:30:53

Utworzenie wiadomości w sytemie.