The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 167
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Leah (+48 242 331 424)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
01.07.2022
03:22:56

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:22:48

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:22:40

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:22:38

Utworzenie wiadomości w sytemie.