The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 166
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Aria (+48 794 217 467)
Treść:
Multi SMS Sender
Status: Queued
28.03.2023
14:13:09

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
14:13:01

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
14:12:53

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
14:12:51

Utworzenie wiadomości w sytemie.