The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 161
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Jayden (+48 596 777 858)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
30.06.2022
23:44:37

Dostarczenie wiadomości.

30.06.2022
23:44:29

Wysłanie wiadomości.

30.06.2022
23:44:21

Planowana godzina wysyłki.

30.06.2022
23:44:19

Utworzenie wiadomości w sytemie.