The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 16
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Anthony (+48 891 273 848)
Treść:
Multi SMS Sender
Status: Queued
01.07.2022
02:55:10

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
02:55:02

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
02:54:54

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
02:54:52

Utworzenie wiadomości w sytemie.