The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 157
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Claire (+48 878 371 104)
Treść:
SMS Gateway solution
Status: Queued
28.09.2021
05:23:18

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
05:23:10

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
05:23:02

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
05:23:00

Utworzenie wiadomości w sytemie.