The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 147
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Gabriel (+48 479 990 653)
Treść:
Gateway Android
Status:
19.07.2024
14:27:02

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
14:26:54

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
14:26:46

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
14:26:44

Utworzenie wiadomości w sytemie.