The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 145
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Carter (+48 184 208 814)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
30.06.2022
23:47:21

Dostarczenie wiadomości.

30.06.2022
23:47:13

Wysłanie wiadomości.

30.06.2022
23:47:05

Planowana godzina wysyłki.

30.06.2022
23:47:03

Utworzenie wiadomości w sytemie.