The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 140
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Mateo (+48 892 907 282)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
28.09.2021
08:29:14

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
08:29:06

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
08:28:58

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
08:28:56

Utworzenie wiadomości w sytemie.