The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 139
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Elizabeth (+48 578 136 500)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
08.05.2021
05:10:14

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
05:10:06

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
05:09:58

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
05:09:56

Utworzenie wiadomości w sytemie.