The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 135
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Julian (+48 949 649 645)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status:
25.05.2024
08:18:57

Dostarczenie wiadomości.

25.05.2024
08:18:49

Wysłanie wiadomości.

25.05.2024
08:18:41

Planowana godzina wysyłki.

25.05.2024
08:18:39

Utworzenie wiadomości w sytemie.