The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 135
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Luna (+48 175 453 933)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
29.03.2023
02:26:26

Dostarczenie wiadomości.

29.03.2023
02:26:18

Wysłanie wiadomości.

29.03.2023
02:26:10

Planowana godzina wysyłki.

29.03.2023
02:26:08

Utworzenie wiadomości w sytemie.