The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 134
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Ella (+48 569 501 635)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
08.05.2021
18:26:24

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:26:16

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:26:08

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:26:06

Utworzenie wiadomości w sytemie.