The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 129
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Aaron (+48 936 906 185)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
01.07.2022
02:37:45

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
02:37:37

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
02:37:29

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
02:37:27

Utworzenie wiadomości w sytemie.